Davos Neden Bilim ve Teknolojinin Değişim İçin Daha İyi Bir Araç Olduğunu Düşünüyor?

Davos Neden Bilim ve Teknolojinin Değişim İçin Daha İyi Bir Araç Olduğunu Düşünüyor?

Davos Neden Bilim ve Teknolojinin Değişim İçin Daha İyi Bir Araç Olduğunu Düşünüyor?

Yenilik, dünyanın en büyük zorluklarına çözüm getirme ve gelecekteki değişime uyum sağlayabilecek ve bunları soğurabilecek bir toplum oluşturma potansiyeline sahiptir. Ve Dünya Ekonomi Forumu'nun Davos'taki 2019 Yıllık Toplantısında delegelere göre, bu yeniliğin en muhtemel kaynağı bilim ve teknoloji.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, etkinlikte iş dünyası ve siyasi liderlerden oluşan bir anket düzenledi ve üçte ikisinden fazlasının teknoloji ve bilimin toplumu daha iyi hale getirme gücüne sahip olduğuna inanıyor. Yanıt verenlerin dörtte birinden az bir kısmı, politikanın anlamlı değişim için en büyük güce sahip olduğunu düşünüyor. Bunun yerine, yüzde 70'i bireylerin ya da iş liderlerinin değişime aracılık ettiği düşüncesindeydi.

Teknolojinin güçleri hükümetlerden bireylere kaydırdığı dünyanın hızla değişen doğası, bilim ve teknolojinin önemi gibi, bu yılki Davos'ta da ortak bir temaydı. Davos'un Küreselleşme 4.0'ın ana teması, Dördüncü Endüstri Devrimindeki yeni teknolojilerin, küresel ölçekte yaşama ve çalışma biçimimizi nasıl hızla değiştirdiğine odaklandı.

Tıpkı önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi, Dördüncü Sanayi Devrimi, varolan bazı işleri gereksiz kılacak, aynı zamanda yeni roller ve endüstriler yaratacak yeni bir teknoloji tabanlı ekonomi yaratacaktır. Bir Dünya Ekonomik Forumu çalışması, otomasyonun 75 milyon işi ortadan kaldıracağını ancak 133 milyon yeni iş yaratacağını öngörüyor.

Bu tür bir değişimin yol açacağı ciddi aksamalar göz önüne alındığında, MHI anketine cevap verenlerin gösterdiği teknolojideki iyimserlik ve güven daha da önemlidir. Novo Nordisk Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı Lars Rebien Sorensen, toplumda bilim ve teknolojinin geleceği konulu bir Davos oturumunda konuşan "Güven çok önemli," dedi. “Bazı yeni teknolojiler halk tarafından anlaşılmıyor. Onları, bireysel bir teknolojinin topluma faydaları hakkında ikna etmek zorundayız.”

2019 Edelman Trust Barometer'e göre teknolojinin toplumun zorluklarını ele alma kapasitesine olan güven, son beş yılda artış eğilimi gösterdi.